Inchiriere

Condițiile generale de inchiriere sunt urmatoarele:

  1. Inchirierea sculelor se face doar după încheierea unui contract între părți.
  2. TEHNIC TOOLS își rezervă dreptul de a solicita chirașului o garanție (în numerar sau sub forma unui instrument de plată). Garanţia se constituie în vederea neplății facturilor de chirie sau a contravalorii utilajului supus închirierii în cazul în care acesta nu este restituit conform contractului.
  3. Prețul chiriei conform listei de preț nu include transportul de la / și către depozitul TEHNIC TOOLS, costurile de ambalare și manipulare, precum și eventualele daune și reparații datorate unor cauze imputabile chiriașului.
  4. Prețul chiriei este calculat pentru o zi de lucru de 8 ore, de luni până sâmbătă.
  5. Chiriașul trebuie să examineze utilajul imediat, la primire. Daca nu se face nici o obiecție, înseamnă că utilajul este complet și corespunde scopului pentru care a fost închiriat.
  6. Proprietarul (prin delegat) are dreptul oricând să viziteze obiectul închiriat, pentru a se convinge de starea și disponibilitatea acestuia, precum și pentru a efectua eventualele lucrari de întreținere necesare ce cad în sarcina sa.
  7. Defecțiunile aduse utilajului trebuiesc anuntate imediat. Reparațiile sau reviziile trebuiesc întreprinse numai de către proprietar.
  8. Curățarea (spălarea după caz) a utilajului înainte de returnare este obligatorie și cade în sarcina chiriașului. În caz contrar costul aferent curățirii sau spălării este adăugat la prețul chiriei.
Chat directly with a Tehnic Tools for immediate answers to your questions.
Reach us by email any time! We’ll do our best to respond as quickly as possible.
Talk to us directly for additional help immediate answers to your questions.
X